TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

ERP mang lại hiệu quả to lớn cho doanh nghiệp, nhưng việc áp dụng nó lại tác động đến mọi bộ phận của công ty, thay đổi hẳn các quy trình quản lý cũ bằng quy trình mới và tác động đến mọi thành viên, từ cấp lãnh đạo cao nhất đến cán bộ phòng ban. Vì thế, ứng dụng ERP không phải bao giờ cũng suôn sẻ và thành công.
Do đó, việc đầu tiên doanh nghiệp phải thực hiện khi triển khai ERP là lựa chọn giải pháp phù hợp.
Theo các chuyên gia ERP, để lựa chọn giải pháp, module phù hợp, doanh nghiệp cần xem xét 8 yếu tố nền tảng như:
1) nhu cầu quản lý của doanh nghiệp;
2) quy mô doanh nghiệp;
3) khả năng phát triển mở rộng của doanh nghiệp trong tương lai;
4) khả năng đáp ứng của phần mềm với các nhu cầu quản lý;
5) các nguyên lý chức năng của phần mềm;
6) độ lớn của phần mềm;
7) kinh nghiệm ứng dụng ở các doanh nghiệp khác;
8) so sánh các phần mềm cùng cấp và chọn lựa.

Ngoài ra, bên cạnh 8 yếu trên, doanh nghiệp cũng nên hiểu những biến đổi xảy ra cụ thể khi áp dụng ERP để có biện pháp xử lý.

Xin liên hệ với chúng tôi nếu bạn có nhu cầu cần tư vấn

Comments

comments

Comment