Giải pháp BI cho phép doanh nghiệp có được cái nhìn toàn diện về hệ thống kinh doanh, sản xuất, điều phối … tạo nên lợi thế cạnh tranh. Giải pháp BI cung cấp tất cả các khía cạnh mà bản báo cáo tài chính yêu cầu như biểu đồ, các chỉ số hiệu suất chính (KPI), phiếu ghi, phân tích phi thể thức, cảnh báo và các phân tích mang tính dự đoán.
Những lợi ích của giải pháp quản trị doanh nghiệp thông minh
 
  • Làm nổi bật doanh nghiệp thông qua một cổng thông tin tập trung.
  • Cải thiện độ chính xác và giảm thiểu sai sót.
  • Kích hoạt tính năng ra quyết dịnh dựa trên thực tế.
  • Cung cấp thông tin tự phục vụ.
  • Giảm tối thiểu lượng các báo cáo làm thủ công.
  • Cung cấp thông tin hiệu suất trong toàn doanh nghiệp.

Comments

comments