Ngành Công nghiệp CNTT tăng trưởng nhanh, bình quân giai đoạn 2002 – 2007 đạt 25%/năm. Doanh số toàn ngành năm 2007 đạt gần 3,8 tỷ USD. Trong đó, 3 tỷ USD doanh số phần cứng, 498 triệu USD doanh số phần mềm và 180 triệu USD công nghiệp nội dung.
 
Hội thảo quốc gia với chủ đề “Công nghiệp CNTT trong xu thế đầu tư mới” vừa được khai mạc sáng 28/11.

Tốc độ phát triển cao

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: “Công nghiệp CNTT là ngành Công nghiệp có nhiều lợi thế”.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá: “Đảng và Nhà nước từ lâu xác định ngành Công nghiệp CNTT là ngành Công nghiệp có nhiều lợi thế và đang phấn đấu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tốc độ phát triển cao nhất trong các ngành kinh tế khác. Kết quả phát triển của ngành trong những năm qua rất đáng tự hào nhưng có lẽ chưa đáp ứng được nhu cầu.

Chính phủ luôn dành sự khuyến khích tối đa cho Công nghiệp CNTT. Nhưng trong thực tiễn, các chính sách đó tác dụng đến đâu, còn điều chỉnh nữa hay không là vấn đề cần phải xem xét thực trạng hiện nay để có hướng tháo gỡ, tạo điều kiện hơn nữa để ngành này phát triển.”

“Công nghiệp CNTT là một ngành kinh tế quan trọng, có tiềm năng, đóng góp lớn cho GDP, góp phần đẩy mạnh sự tăng trưởng của nền kinh tế, tạo công ăn việc làm, đồng thời là công cụ, là động lực thúc đẩy các ngành kinh tế và toàn xã hội phát triển”, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp khẳng định.

Ngành Công nghiệp CNTT của Việt Nam được xác định có một vai trò rất quan trọng trong việc phát triển bền vững CNTT của đất nước.

Đầu tư nước ngoài đạt gần 2 tỷ USD

Cho tới thời điểm này, Việt Nam đã là quốc gia được xếp vào danh sách 20 nước hấp dẫn nhất về gia công phần mềm và dịch vụ trên thế giới. Đây chính là lực hút đối với nhiều tập đoàn CNTT lớn đầu tư, hợp tác kinh doanh tại Việt Nam.

Theo thống kê chưa đầy đủ, luỹ kế đầu tư trong lĩnh vực Công nghiệp CNTT từ năm 1995 đến tháng 9/2008, Việt Nam đã có 332 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đạt gần 2 tỷ USD. Đặc biệt, năm 2007 là năm có nhiều dự án nhất, chiếm 32% tổng số dự án đầu tư.

Một trong những hình thức khuyến khích và thu hút đầu tư phát triển Công nghiệp CNTT, nâng cao thương hiệu và hình ản quốc gia Việt Nam là các khu CNTT tập trung. Tính đến tháng 7/2008 cả nước đã có 186 khu công nghiệp và khu chế xuất được thành lập, 5 khu công nghiệp – công viên phần mềm với tổng số quỹ đất lên tới gần 740.000 m2. Một số mô hình đã thành công bước đầu, tiêu biểu là các khu công viên phần mềm và khu công nghệ cao tại các thành phố lớn như TP. HCM, TP. Đà Nẵng, Hà Nội.

Anh Lê

Comments

comments

Comment