Có thể nói thị trường ERP năm 2009 đã bùng nổ và đây thật sự là sự bùng nổ hết sức bất ngờ. Trong bối cảnh kinh tế thế giới, khu vực và trong nước vẫn chứa thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng. Các doanh nghiệp thì siết chặt chi phí nhất là chi phí đầu tư cho CNTT thật khó tưởng tượng nổi doanh nghiệp có thể đầu tư vài trăm ngàn chứ đừng nói đến vài triệu đô la Mỹ cho hệ thống ERP. Thế nhưng vượt trên tất cả đã xuất hiện hợp đồng ERP “khủng” – 12,65 triệu đô la Mỹ – một con số cực kỳ ấn tượng đánh dấu sự bùng nổ thật sự của thị trường ERP Việt Nam hứa hẹn thời kỳ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.
 

Comments

comments

Comment