Quả thật ERP tiến triển từ MRP (Material Requirement Planning). Thật quan trọng để nhớ rằng thuật ngữ mô tả hệ thống thông tin có thể thay đổi, những nhu cầu của doanh nghiệp cho việc thu nhận thông tin về các hoạt động kinh doanh của họ không thay đổi. ERP không đại diện cho một khái niệm mới trong sản xuất hay quản trị CNTT, nhưng rõ ràng đây là bước tiếp theo liên quan trực tiếp đến thị trường công nghệ. Trải qua hơn 30 năm, những hệ thống nay vẫn giúp giữ những chức năng của các doanh nghiệp.
 

Đầu những năm 1960, các doanh nghiệp vẫn dựa vào các báo cáo làm bằng tay để điều hành các hoạt động sản xuất. Khả năng thu nhận thông tin tùy thuộc vào mức độ nhanh chóng và chính xác của những báo cáo bằng giấy tờ này. Theo cách này việc quản lý cũng nhận được thông tin và phần lớn nó không kịp thời.

Giữ những năm 1960, máy tính xuất hiện trong quanh cảnh của nó. Máy tính cung cấp cho các công ty một công cụ để tích hợp thông tin kinh doanh mà trước đó nó được làm bằng tay. Khi các doanh nghiệp bắt đầu quen thuộc với công nghệ mới, họ nhận ra những ích lợi của nó không chỉ tạo ra các báo cáo MRP mà nó còn tích hợp những thông tin khác trong một hệ thống – làm cho nó trở thành một công cụ hoạch định có hiệu quả tất cả các nguồn lực trong môi trường sản xuất. MRPII (Manufacturing Resource Planning) ra đời trực tiếp từ MRP.

Đầu những năm 1990, những hệ thống ERP xuất hiện. Nhiều doanh nghiệp không hiểu tại sao họ lại phải cần một hệ thống mới khi không có sự nhận thức sự khác nhau giữa hai hệ thống MRPII và ERP. Cả hai đi đến những khái niệm thông tin sản xuất giống nhau. Sự khác biệt chính giữa hai hệ thống đó là bản chất công nghệ. Cấu trúc phần mềm rất khác nhau. Các hệ thống ERP được thiết kế với giao diện đồ họa, kiến trúc chủ/khách và có thể chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau như AS400, IBM390, hay VAX. Các hệ thống ERP có thể hướng kỹ thuật vào những rào cản chức năng kinh doanh rất tốt cái mà MRP và MRPII không làm được.

Khi công nghệ máy tính phát triển và cải tiến, những hệ thống thông tin cần để điều hành hoạt động kinh doanh của họ tiếp tục tiến triển. Một ví dụ điển hình đó là Internet và nhu cầu của các công ty phải hoạt động trên Internet với khách hàng và nhà cung cấp của họ.

ERP vẫn chưa là kết thúc. Tuy nhiên, nó không được coi như là một cái mới hay một cái nhất thời. Các chuyên gia phân tích công nghệ dự đoán rằng mỗi công ty sản xuất đầu ngành sẽ mua một vài loại phần mềm trọn gói ERP. Khi công nghệ tiếp tục phát triển, cải tiến khả năng của phần mềm sẽ tiếp tục. MRPII được cải tiến từ MRP, ERP thì cả tiến từ MRPII. Bước logic tiếp theo ERP sẽ là ERM (Enterprise Resource Management). Tuy vậy, để tiến tới bước ERM, ERP phải là nơi cung cấp công cụ cho quản lý. Các ứng dụng CRM, SCM và thương mại điện tử cũng sẵn sàng kết hợp với các ERP pakage và xu hướng đó còn phát triển nữa.

Thuật ngữ BRP (Business Resource Planning) thì không còn được sử dụng nhiều, thuật ngữ ERP có thể thay đổi một vài điểm trong tương lai. Thuật ngữ ERP có thể thay đổi trong tương lai, nhưng những khái niệm sẽ không thay đổi. Khi công nghệ thay đổi, thì các gói phần mềm cũng thay đổi. Nhưng khái niệm sử dụng trong các gói phần mềm ERP và sử dùng ERP để giúp quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sẽ không thay đổi.

tuvanERP.vn

Comments

comments

Comment