Hotline: +84 903 152628     tve2628@gmail.com

Quý doanh nghiệp có thể điền thông tin vào đơn đăng ký dưới đây với những yêu cầu riêng của mình, chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất có thể.

Lưu ý: Mọi thông tin quý doanh nghiệp đăng ký được tuavanERP.vn bảo mật và không công khai tên, địa chỉ cho đối tác khi chưa được sự đồng ý của quý doanh nghiệp.

 

Thông tin liên hệ

Người liên hệ (*)

Chức vụ (*)

Mobile (*)

Địa chỉ Email (*)

Tên công ty (*)

Địa chỉ (*)

Điện thoại (*)

Fax

Email công ty

Website

Họ và tên Giám đốc

Mã số thuế

Nghề nghiệp kinh doanh chính

Thông tin chung về doanh nghiệp

Mô tả sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của quý DN

Loại hình hoạt động

Các sản phẩm chính của doanh nghiệp

Doanh số (tỷ VNĐ)

Lợi nhuận (tỷ VNĐ)

Số lượng lao động (người)

Mô tả mô hình tổ chức của DN

Chi tiết chức năng, nhiệm vụ từng phòng ban của DN

Hiện trạng ứng dụng CNTT tại DN Hạ tầng CNTT

Máy chủ/PCs

Phầm mềm

Loại hình dịch vụ cần tư vấn

Các yêu cầu chi tiết