Hotline: +84 903 152628     tve2628@gmail.com
Các bước triển khai dự án ERP

<tuvanERP.vn> – Dự án ERP được xem là dự án công nghệ thông tin quy mô nhất và thường là một khoản đầu tư rất lớn cho bất kỳ doanh nghiệp nào. Giống như các dự án khác, dự án ERP cũng trải qua những giai đoạn khác nhau. Bài viết này sẽ giúp người đọc hiểu được các giai đoạn và các công việc trong từng giai đoạn triển khai dự án ERP…

Quy trình lựa chọn hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp – ERP

Ông Phạm Ngọc Hoàng Thanh đang làm việc tại Bộ phận Dịch vụ tư vấn về rủi ro hệ thống thông tin của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, chuyên cung cấp dịch vụ kiểm toán công nghệ thông tin (CNTT)… Ông Thanh có hơn 8 năm kinh nghiệm tư vấn và triển khai thực hiện các dự án CNTT sẽ chia sẻ kinh nghiệm lựa chọn ERP.

Dùng giải pháp BI để tối ưu hóa lợi nhuận

Mỗi một doanh nghiệp trên thị trường đều mang một tầm nhìn và chiến lược khác nhau.Tuy nhiên, một khi đi vào kinh doanh thì mục đích cuối cùng của mọi doanh nghiệp cũng nhằm nâng cao lợi nhuận. Bài viết này không đề cập đến khái niệm về hệ thống hỗ trợ thông minh ( Business Intelligence ), mà mục tiêu xuyên suốt là bàn về việc sử dụng nó để đạt được tối ưu hóa lợi nhuận của các doanh nghiệp.