Hotline: +84 903 152628     tve2628@gmail.com
Không thể không sử dụng tư vấn, nhưng…

Đó là điều ông Trần Quí Thanh nhấn mạnh trong cuộc họp hàng tuần chủ đề “Kinh nghiệm sử dụng chuyên gia tư vấn”. Với cách nói Nam bộ chân chất của một nhà quản lý “ham học”, ông còn thêm “không có tư vấn không được, mà gặp tư vấn sai thì còn chết thảm. Tôi vốn bầm dập chiến trường, anh em doanh nghiệp gọi đùa là “Bảy Thẹo” nên muốn nói hết cho bạn bè đừng bị lãnh thẹo nữa”. Chưa bao giờ cuộc họp ăn trưa của LBC kéo dài đến 14h20 mà không dứt được. Ban tổ chức phải thoả thuận với diễn giả và cử toạ tổ chức một buổi họp khác cho chuyên đề này dài khoảng 6 giờ mới thoả. Phóng viên trang chuyên đề LBC đã có cuộc trao đổi với ông

Bảy ngày giông bão ở Nutifood

Nutifood cũng gặp một cuộc khủng hoảng vào năm 2004 và được kiểm soát trong vòng 7 ngày. Ở đây, tôi kể lại câu chuyện xảy ra dưới hình thức Nhật ký, để bạn đọc có thể hình dung câu chuyện thực tế với đầy đủ cảm xúc. Xin nói thêm, việc giải quyết cuộc khủng hoảng liên quan đến một số cá nhân mà tôi không thể nêu tên của họ.

Khác biệt giữa ERP với kế toán truyền thống

Một trong những khó khăn lớn nhất khi ứng dụng ERP ở VN là sự khác biệt giữa phương pháp hạch toán kế toán (KT) trong hệ thống ERP và các phương pháp tổ chức hạch toán KT truyền thống của các doanh nghiệp (DN). Đây là vấn đề chung đối với hầu hết các DN VN khi sử dụng các giải pháp ERP, nhất là giải pháp ERP của nước ngoài.

Kế toán chi phí dựa trên hoạt động (Activity-Based Costing – ABC)

Kế toán chi phí theo phương pháp truyền thống dựa trên các tiêu thức phân bổ gián tiếp trong trường hợp doanh nghiệp sản xuất nhiều loại sản phẩm có thể dẫn đến kết quả là giá thành của các sản phẩm không chính xác. Vì vậy, hiện nay các công ty của các nước tư bản phát triển đã bỏ qua các phương pháp kế toán chi phí truyền thống, vận dụng các phương pháp kế toán chi phí hiện đại như: kế toán chi phí dựa trên hoạt động (Activity Based Costing – ABC), kế toán chi phí theo phương pháp “chi phí mục tiêu” (target cost).