Hotline: +84 903 152628     tve2628@gmail.com
Chợ công nghệ – thiết bị và sản phẩm các khu công nghiệp 2008

Ngày 15/10/2008, chợ công nghệ – thiết bị và sản phẩm các khu công nghiệp 2008 đã khai mạc tại nhà Thi Đấu Phú Thọ, 1 Lữ Gia, Q.11, TP.HCM. "Chợ" kéo dài tới ngày 19/10/2008.
Chợ công nghệ – thiết bị và sản phẩm các khu công nghiệp – Techmart & Industrial Zones 2008 được bảo trợ bởi bộ KHCN, UBND TP.HCM, do sở KHCN và ban quản lý các khu công nghiệp và khu chế xuất TP.HCM (HEPZA) chủ trì, do trung tâm Thông Tin KHCN TP.HCM và trung tâm Dịch Vụ Công Nghiệp và Thông Tin (thuộc HEPZA) thực hiện.