Hotline: +84 903 152628     tve2628@gmail.com
Microsoft đại tu Vista

Giá như mọi thứ "đáng ghét" của Windows Visa đều biến mất! Dường như đó là điều mà Microsoft đang cố gắng thực hiện với Windows 7. Dù hiện tại nhiều tính năng còn thiếu hay chưa hoàn thiện, nhưng bản tiền beta của HĐH mới có những cải tiến từ giao diện người dùng đến quản lý bộ nhớ đều rất hứa hẹn. Tuy nhiên, trước đây từng có một vài trong số những tính năng được Microsoft hứa hẹn đã không đưa ra được.