Hotline: +84 903 152628     tve2628@gmail.com
Người làm ERP nói về ERP

Hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp hay ERP (Enterprise Resource Planning) đang được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Một số doanh nghiệp (DN) nói đang ứng dụng ERP, nhưng thực chất chỉ triển khai một hai module nào đó. Tại Việt Nam, các thông tin về ERP cũng chưa được thông tin đầy đủ và liên tục đến các DN. Một số DN đang ứng dụng ERP cũng rất "ngại" nói về mình.

Cần phân biệt ERP nội và ngoại

Ý kiến phản hồi bài viết "Khác biệt giữa ERP với kế toán truyền thống"
Đây là bài báo có nhiều ý nghĩa với độc giả và các doanh nghiệp (DN). Mô hình ERP ở đây chắc chắn là phần mềm (PM) nước ngoài vì nhiều hệ thống ERP VN có đặc điểm khác so với mô hình PM ERP mà tác giả nêu ra. Theo tôi tác giả nên đặt tiêu đề là "Khác biệt giữa hệ thống ERP nước ngoài với kế toán truyền thống VN" để tránh việc độc giả hiểu sai rằng tất cả các PM ERP đều giống PM ERP nước ngoài