Hotline: +84 903 152628     tve2628@gmail.com
Mô hình "Doanh nghiệp năng động"

Khả năng kết nối liên tục mỗi người trong doanh nghiệp (DN) với hệ thống mạng, với những người khác, với kho tri thức chung và với quy trình công việc là cách tiếp cận mà Alcatel-Lucent cho rằng “sẽ giúp DN trở nên uyển chuyển, có tốc độ sáng tạo cao, có thể phản ứng nhanh trước thay đổi của thị trường”.

Đầu tư ERP tại VN – Đã hiệu quả?

Hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP được coi là công cụ hiệu quả giúp các nhà lãnh đạo trong việc quản lý các nguồn lực khác nhau. ERP cũng được kỳ vọng là công cụ giúp các tổ chức, doanh nghiệp hội nhập với tiêu chuẩn quản lý quốc tế. Nhưng hiện tại, số doanh nghiệp đầu tư cho lĩnh vực này mới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thực tế này cho thấy, các doanh nghiệp chưa thực sự mặn mà với công cụ được coi là sẽ giúp họ phản ứng nhanh với những biến động của thị trường. Hay có vẻ như sức ép để buộc phải có một quy trình quản lý chuẩn chưa đủ lớn, và những gì ERP thể hiện tại Việt Nam chưa đủ để thuyết phục các doanh nghiệp.