Hotline: +84 903 152628     tve2628@gmail.com
Mô hình "Doanh nghiệp năng động"

Khả năng kết nối liên tục mỗi người trong doanh nghiệp (DN) với hệ thống mạng, với những người khác, với kho tri thức chung và với quy trình công việc là cách tiếp cận mà Alcatel-Lucent cho rằng “sẽ giúp DN trở nên uyển chuyển, có tốc độ sáng tạo cao, có thể phản ứng nhanh trước thay đổi của thị trường”.

Đổi mới ở VICEM

Từ cách đây 10 năm, công ty xi măng Holcim (Thụy Sĩ) đến Việt Nam và mang đến từ công ty mẹ mô hình quản lý ERP của SAP. Năm 1999, công ty Xi Măng Hà Tiên 1 triển khai ERP của Oracle. Việc đầu tư hệ thống ERP đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả quản trị và hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Hà Tiên 1. Bằng chứng là thời gian qua, giá nhập khẩu thạch cao liên tục tăng, chi phí vận tải tăng… nhưng công ty vẫn giữ được uy tín với đối tác cung ứng do sức mua ổn định, thanh toán đúng hạn, tạo lợi thế trong cạnh tranh. Cuối năm 2007, cổ phiếu của Hà Tiên 1 cũng đã chính thức giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM.