Hotline: +84 903 152628     tve2628@gmail.com
ERP cho ngành phân phối, bán lẻ

Nhu cầu ứng dụng giải pháp hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) của các công ty phân phối, bán lẻ trong nước đang trở nên bức thiết, do phải quản lý nhiều loại hàng hóa khác nhau, nhiều cửa hàng, nhiều loại hình nghiệp vụ. Mặt khác, nếu không có những giải pháp quản lý chuyên nghiệp như ERP, họ sẽ dễ bị “đè bẹp” bởi các tập đoàn bán lẻ đa quốc gia đang rục rịch đến Việt Nam.

ERP cho ngành phân phối, bán lẻ

Nhu cầu ứng dụng giải pháp hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) của các công ty phân phối, bán lẻ trong nước đang trở nên bức thiết, do phải quản lý nhiều loại hàng hóa khác nhau, nhiều cửa hàng, nhiều loại hình nghiệp vụ. Mặt khác, nếu không có những giải pháp quản lý chuyên nghiệp như ERP, họ sẽ dễ bị “đè bẹp” bởi các tập đoàn bán lẻ đa quốc gia đang rục rịch đến Việt Nam

Ngành bán lẻ tích cực ứng dụng ERP

Trung tuần tháng 10/2008, trung tâm phần mềm HPT (trực thuộc công ty cổ phần dịch vụ công nghệ tin học HPT) ký tiếp hợp đồng tư vấn hệ thống kiểm soát nội bộ (ICM) và triển khai giải pháp hoạch định nguồn lực DN Oracle eBusiness Suite (EBS) cho công ty cổ phần thương mại Nguyên Bình (chuyên sản xuất và phân phối dầu ăn, bột nêm, bột canh…).