Hotline: +84 903 152628     tve2628@gmail.com
Kế hoạch hoạt động tổng thể – Chìa khóa thành công của ERP

Qua loạt bài viết về khả năng lập kế hoạch (KH) của hệ thống ERP, tác giả mong muốn giúp lãnh đạo các DN có cách tiếp cận thực tế và nhận thức được việc áp dụng khả năng lập KH – khả năng cốt lõi của một hệ thống ERP – là công cụ để liên hệ giữa chiến lược với hoạt động thường nhật của DN trên hệ thống ERP. Chỉ khi làm tốt việc lập KH, DN mới có thể thấy ERP giúp tiết kiệm chi phí và nâng cao khả năng cạnh tranh.