Hotline: +84 903 152628     tve2628@gmail.com
Kế hoạch hoạt động tổng thể – Chìa khóa thành công của ERP

Qua loạt bài viết về khả năng lập kế hoạch (KH) của hệ thống ERP, tác giả mong muốn giúp lãnh đạo các DN có cách tiếp cận thực tế và nhận thức được việc áp dụng khả năng lập KH – khả năng cốt lõi của một hệ thống ERP – là công cụ để liên hệ giữa chiến lược với hoạt động thường nhật của DN trên hệ thống ERP. Chỉ khi làm tốt việc lập KH, DN mới có thể thấy ERP giúp tiết kiệm chi phí và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Ngành bán lẻ tích cực ứng dụng ERP

Trung tuần tháng 10/2008, trung tâm phần mềm HPT (trực thuộc công ty cổ phần dịch vụ công nghệ tin học HPT) ký tiếp hợp đồng tư vấn hệ thống kiểm soát nội bộ (ICM) và triển khai giải pháp hoạch định nguồn lực DN Oracle eBusiness Suite (EBS) cho công ty cổ phần thương mại Nguyên Bình (chuyên sản xuất và phân phối dầu ăn, bột nêm, bột canh…).