Hotline: +84 903 152628     tve@tuvanerp.vn
Kế hoạch hoạt động tổng thể – Chìa khóa thành công của ERP

Qua loạt bài viết về khả năng lập kế hoạch (KH) của hệ thống ERP, tác giả mong muốn giúp lãnh đạo các DN có cách tiếp cận thực tế và nhận thức được việc áp dụng khả năng lập KH – khả năng cốt lõi của một hệ thống ERP – là công cụ để liên hệ giữa chiến lược với hoạt động thường nhật của DN trên hệ thống ERP. Chỉ khi làm tốt việc lập KH, DN mới có thể thấy ERP giúp tiết kiệm chi phí và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Mô hình "Doanh nghiệp năng động"

Khả năng kết nối liên tục mỗi người trong doanh nghiệp (DN) với hệ thống mạng, với những người khác, với kho tri thức chung và với quy trình công việc là cách tiếp cận mà Alcatel-Lucent cho rằng “sẽ giúp DN trở nên uyển chuyển, có tốc độ sáng tạo cao, có thể phản ứng nhanh trước thay đổi của thị trường”.