Hotline: +84 903 152628     tve@tuvanerp.vn
Làm thế nào để trở thành tư vấn ERP?

<tuvanERP.vn> Trở thành chuyên viên tư vấn ERP Oracle không chỉ mang lại cho bạn nguồn tài chính dồi dào mà đó còn là một bước tiến khôn ngoan trong sự nghiệp. Cho dù thị trường việc làm CNTT (IT) có “lúc thịnh lúc suy” nhưng thị trường nghề tư vấn ERP vẫn luôn sôi động.

Không cần nói nhiều về vấn đề này nhưng đây là cách kiếm tiền tốt nhất. Bạn có thể bạn đã nghe các câu chuyện đại loại là việc triển khai ERP đang bị giậm chân tại chỗ… những vẫn có nhiều công ty đã, đang và sẽ phải triển khai ERP; bạn hãy tham khảo thị trường nếu vẫn còn lo lắng.