Hotline: +84 903 152628     tve@tuvanerp.vn
BI – “Biết người biết ta”

Có câu “biết người biết ta trăm trận trăm thắng”, giải pháp Business Intelligence (BI) ra đời cũng nhằm đáp ứng phần nào nhu cầu “biết người biết ta” của doanh nghiệp.

Khảo sát của Gartner đối với các CIO trong ba năm trở lại đây cho thấy giải pháp BI luôn đứng đầu trong thứ tự ưu tiên về nhu cầu đầu tư công nghệ của doanh nghiệp (DN). Trải qua hai mươi năm phát triển, ngày nay giải pháp BI đã dần trở nên hoàn thiện và có khả năng đáp ứng bốn nhu cầu quan trọng mà người quản trị luôn mong đợi đó là:

· Data Warehouse – Nhu cầu khai thác dữ liệu tập trung.

· Analysis -Nhu cầu báo cáo phân tích cao cấp.

· Monitoring – Nhu cầu giám sát và cảnh báo tự động.

· Planning and Forecasting – Nhu cầu dự đoán và lên kế hoạch.