Hotline: +84 903 152628     tve@tuvanerp.vn
Ngành bán lẻ tích cực ứng dụng ERP

Trung tuần tháng 10/2008, trung tâm phần mềm HPT (trực thuộc công ty cổ phần dịch vụ công nghệ tin học HPT) ký tiếp hợp đồng tư vấn hệ thống kiểm soát nội bộ (ICM) và triển khai giải pháp hoạch định nguồn lực DN Oracle eBusiness Suite (EBS) cho công ty cổ phần thương mại Nguyên Bình (chuyên sản xuất và phân phối dầu ăn, bột nêm, bột canh…).